06 Септември 2010

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - Код-3440101

Posted in Дистанционно обучение

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ДИСТАНЦИОННО ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ: ОТ 3 ДО 10 КУРСИСТИ!ДИСТАНЦИОННО ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Обучението се организира само при сформиране на необходимия брой участници за група (минимум 3 курсисти), което ще се води на територията на град София. При желание за фирмено обучение на по-голям брой участници в група, моля, свържете се с нас, за да обсъдим какви са възможностите.      

       ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

    • Код 344 - СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ

       ПРОФЕСИЯ:

    • Код 344010 - ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

       СПЕЦИАЛНОСТ:

    • Код 3440101 - ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

       КАК ПРОТИЧА ДИСТАНЦИОННАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ?

  • В началото на обучението се провежда среща с преподавател, на която се разяснява как протича курса и какво се изисква и очаква от обучаваните.

  • Получавате достъп до платената онлайн платформа на интернет сайта ни - www.onlineobuchenie.com, за ползване на съответните електронни учебни материали, които са ви необходими, неограничено в продължение на 9 месеца, за да придобиете познания за съответната степен на квалификация.

  • Обучението по практика, в рамките на 30 учебни часа, е присъствено и интерактивно. Включва разглеждане на казуси, водене на дискусии и дебати.

  • След като усвоите материала от съответния предмет, ще може да се самоизпитате. Обучението по даден предмет приключва след успешно преминаване през електронен изпитен тест, на който трябва да постигнете успеваемост минимум 50%, за да продължите до финалния Държавен изпит, който се провежда на живо пред комисия.

  • Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по Национални Изпитни Програми в съответствие с Държавните Образователни Изисквания за придобиване на квалификация по професията.

 ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ:

1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
2. ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
3. ПАРИ, БАНКИ И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА
4. БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ
5. ПРАВО
6. ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО
7. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
8. ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА
9. ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ
10. СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
11. БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО
12. БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО
13. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО
14. КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ (КОМПЮТЪРНО СЧЕТОВОДСТВО)
15. СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО?

За всеки, който търси допълнителна квалификация и професионално развитие в кариерата си.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ПРИДОБИТО ПРАВО ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ПРОФИЛА НА УЧИЛИЩЕТО И СПЕЦИАЛНОСТТА, КОЯТО СТЕ ЗАВЪРШИЛИ!


КАК ПРОТИЧА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕТО?

УЧЕБЕН ПЛАН ПО СЧЕТОВОДСТВО -
"ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" - Виж повече тук!


ДИПЛОМАТА ВАЖИ ЛИ В ЦЕЛИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ?

ЦПО "МАРТИЛЕН ФМ" има възможност да издава допълнително "EUROPASS" приложение към Свидетелството за Трета степен на професионална квалификация, което важи в цялата Европейска общност (EUROPEAN UNION). Приложението се изкарва само при изрично искане от курсиста и се заплаща допълнително от пакетната цена за пълния курс на обучението!


КАКВА ДИПЛОМА ПОЛУЧАВАТЕ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ?


• СЕРТИФИКАТ - СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ,

ЛИЦЕНЗИРАНО ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.Курсът се организира само при сформирана група. Препоръчителен брой участници в една група: от 3 до 10 курсисти. Цената на Курса зависи от броя на участниците в групата. Ако няма обявена дата за Начална дата на обучението, Моля изпратете Вашето конкретно запитване на нашия E-mail адрес или се свържете с Нас по телефона. За индивидуално обучение препоръчваме Онлайн Обучение, при което се обучавате самостоятелно, без да сте зависими от други курсисти и получавате същия Сертификат за обучение, само с един присъствен ден за Държавен изпит!

СПЕЦИАЛНИ ПАКЕТНИ ОТСТЪПКИ ЗА ФИРМЕНИ ГРУПИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ 3 КУРСИСТА! МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА ОБСЪДИМ КАКВИ СА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ВАШАТА ФИРМА И ДА ВИ ИЗГОТВИМ ИНДИВИДУАЛНА ПРОГРАМА!


ОБЩА ПАКЕТНА ЦЕНА ЗА ПЪЛЕН КУРС И ГРУПА ОТ 3 КУРСИСТА: 2000 лв.

ЦЕНА ЗА ПЪЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН
ОНЛАЙН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ
: 650 лв.

Допълнително получавате безплатно Издание на хартиен носител, заедно с презентационен компакт диск на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН - Виж повече тук!
"КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ" (КОМПЮТЪРНО СЧЕТОВОДСТВО)


При явяване на финален Държавен Изпит, допълнително се заплаща изпитна
такса от 50 лв. на курсист, която включва и издаването на съответния Сертификат.

Всички Цени са с включено ДДС!Записване:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ - ТУК!


29 Ноември 2011

ОФИС СЕКРЕТАР - Код-3460201

Posted in Дистанционно обучение

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ОФИС СЕКРЕТАР

ДИСТАНЦИОННО ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ: ОТ 3 ДО 10 КУРСИСТИ!