07 Септември 2010

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Posted in Обучение

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ!

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ: ОТ 3 ДО 10 КУРСИСТИ!дистанционно обучение

ЦПО "МАРТИЛЕН ФМ" ПРЕДЛАГА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, ЛИЦЕНЗИРАНО ОТ НАПОО САМО ПРИ СЪБИРАНЕ НА ГРУПА ЗА СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ:

• OПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
-
За придобиване на трета степен на професионална квалификация - Виж повече

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО - ВИЖ ПОВЕЧЕ - PDF• ПРОДАВАЧ – КОНСУЛТАНТ - За придобиване на втора степен на професионална квалификация - Виж повече

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО - ВИЖ ПОВЕЧЕ - PDF• ОФИС СЕКРЕТАР -
За придобиване на втора степен на професионална квалификация - Виж повече

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО - ВИЖ ПОВЕЧЕ - PDFЗА ИНДИВИДУАЛНО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, МОЛЯ НАТИСНЕТЕ ТУК -
"ИНДИВИДУАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ" - НОВО!


дистанционно обучение  дистанционно обучение

ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ВКЛЮЧВА:

 • В началото на обучението се провежда среща с преподавател, на която се разяснява как протича курсът, какво се изисква и очаква от обучаваните.

 • След като се регистрира плащането Ви, ще получите достъп до основната страница на сайта. На нея ще намерите всички учебни материали, които са Ви необходими, за да придобиете познания за съответната степен на квалификация.

 • Обучението по практика, в рамките на 30 учебни часа, е присъствено и интерактивно. Включва разглеждане на казуси, водене на дискусии и дебати. То се води от преподавател с богат практически опит.

 • След като усвоите материала от съответния предмет, ще може да се самоизпитате. Обучението по даден предмет приключва след успешно преминаване през изпитен тест ( над 50 % ).

 • Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по Национални Изпитни Програми в съответствие с Държавните Образователни Изисквания за придобиване на квалификация по професията.

 • След успешното полагане на всички необходими изпити получавате СЕРТИФИКАТ - СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВТОРА И ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, лицензирани от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


06 Септември 2010

ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ - НОВО!

Posted in Обучение

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ МАРТИЛЕН ФМ, СОФИЯ!

ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО!

Професионалното Онлайн Обучение е равнопоставено на редовната форма на обучение по отношение на издаваната Диплома!
Индивидуално Професионално Онлайн Обучение, Лицензирано от НАПОО се предлага за следните професии:


• ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
1. За придобиване на трета степен на професионална квалификация - ВИЖ ПОВЕЧЕ


2. За придобиване на умения по част от професията - ВИЖ ПОВЕЧЕ


• ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ
1. За придобиване на втора степен на професионална квалификация - ВИЖ ПОВЕЧЕ
 


• ОФИС СЕКРЕТАР
1. За придобиване на втора степен  на професионална квалификация - ВИЖ ПОВЕЧЕ


• ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ
1. За придобиване на трета степен на професионална квалификация - ВИЖ ПОВЕЧЕ


2. За придобиване на умения по част от професията - ВИЖ ПОВЕЧЕ

 


• ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК
1. За придобиване на втора степен на професионална квалификация - ВИЖ ПОВЕЧЕоперативен счетоводител
оперативен счетоводител

 

оперативен счетоводителСлед успешното полагане на всички необходими изпити ще получите:
• ДИПЛОМА:
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

• ДИПЛОМА:

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВТОРА ИЛИ ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
,
лицензирани от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


КАК ПРОТИЧА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО?

Онлайн формата на обучение е максимално гъвкава и адаптивна. Тя е равнопоставена на редовната форма на обучение по отношение на съдържанието на учебните планове и издаваната диплома. Обучението се извършва индивидуално, изцяло електронно, с присъствен ден за полагане на изпити. Хората в неравностойно положение, с разрешение на НАПОО, ще могат да бъдат изпитани чрез специално разработен онлайн метод.

 • След като се регистрира плащането на съответната такса, обучаваният получава право за достъп до същинската част на интернет сайта. Там са разработени всички учебници, изпитни тестове и задачи за упражнения, в съответствие с учебните програми, които отговарят на Държавните Образователни Изисквания за придобиване на степен на професионална квалификация. От електронните учебни материали обучаемият се самоподготвя и чрез предвидените тестове се самооценява. Когато системата покаже успеваемост под 50 % при първо решаване на теста, всеки обучаем получава втори и последен шанс да се самоизпита.

 • За решаване на всеки тест разполагате със 120 минути. Ако обучаемият не може да се справи, системата автоматично прекъсва процеса на самоизпитване.

 • Когато обучаемият е избрал да се обучава за степен на професионална квалификация, за да се подготви за изпита по практика, той има право на  5 индивидуални скайп консултации по 40 минути с наш преподавател по предварително уговорени часове в удобно за него време.             

 • Лицата в неравностойно положение ще могат да се обучават по индивидуални учебни планове и програми, според техните потребности и възможности.

 • Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по Национални Изпитни Програми в съответствие с Държавните Образователни Изисквания за придобиване на квалификация по професията.

 • Курсовете за част от професията завършват с полагане на писмен изпит по теория и индивидуално задание по практика.

  Професионалното онлайн обучение