06 Септември 2010

ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК (код-3440202)

Posted in Професии

ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК - НОВО!

ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК - НОВО!
Според българското законодателство "ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК" може да бъде всеки дееспособен български гражданин, който не е осъждан за умишлено 
престъпление от общ характер, не е лишен по съдебен ред 

от право да заема съответната длъжност и отговаря на изискванията за работа в данъчната
и митническата администрация. Данъчните и митническите служители не могат да се занимават
с търговска дейност, нито да сключват допълнителни трудови договори, освен като сътрудници в
научни институти и преподаватели в учебни заведения.

Учебният план за "Данъчен и митнически посредник", с който е придобита лицензия за обучение по тази професия, е разработен въз основа на Държавните Образователни Изисквания и Националните Изпитни Програми на МОН, в това число дисциплини по обща професионална подготовка и дисциплини по специфична професионална подготовка. Обучението за Данъчен и митнически посредник се предлага като онлайн и традиционно обучение.

КАКВО ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО?
ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ:


1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

2. ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
3. СЧЕТОВОДСТВО
4. БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ
5. ПРАВО
6. ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО
7. ФИНАНСИ
8. СТОКОЗНАНИЕ
9. МЕЖДУНАРОДНИ ПЛАЩАНИЯ
10. ТЕХНОЛОГИЯ НА МИТНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ
11. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ И МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО
12. МИТНИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
13. МИТНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

КАК ПРОТИЧА ОБУЧЕНИЕТО?


УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК -
Виж повече тук!


23 Август 2010

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ (код-3440101)

Posted in Професии

ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - НОВО!


Всеки придобил степен на квалификация по специалността
"ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" ще придобие умения:

- да разчита, обработва, приема, съхранява всички първични счетоводни документи за извършени стопански операции
- да съставя различни счетоводни форми и отчети
- да ползва приложен софтуер "МИРАЖ" за въвеждане и обработка на форми и отчети
- да попълва унифицирани стандартни форми, документи и други

Учебният план за "Оперативен счетоводител", с който е придобита лицензията за обучение по тази професия, е разработен въз основа на Държавните Образователни Изисквания и Националните Изпитни Програми на МОН, в това число дисциплини по обща професионална подготовка и дисциплини по специфична професионална подготовка.

КАКВО ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО?
ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ:


1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
2. ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
3. ФИНАНСИ
4. БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ
5. ПРАВО
6. ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО
7. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
8. ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА
9. ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ
10. СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
11. БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО
12. БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО
13. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО
14. КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ (КОМПЮТЪРНО СЧЕТОВОДСТВО)
15. СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

КАК ПРОТИЧА ОБУЧЕНИЕТО?


УЧЕБЕН ПЛАН ЗА "ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" - Виж повече тук!Професионална квалификация за
"ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" - ОНЛАЙН,
Лицензирано от НАПОО

ЦЕНИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

СЕРТИФИКАТ


За повече информация относно вида обучение,
моля, ИЗБЕРЕТЕ някоя от следните колонки:

06 Септември 2010

ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ (код-8120101)

Posted in Професии

ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ - НОВО!