07 Септември 2010

ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК - Код-3440202

Posted in Традиционни обучение

ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК

ТРАДИЦИОННО ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ: ОТ 5 ДО 10 КУРСИСТИ!данъчен и митнически посредник width=

Обучението се организира само при сформиране на необходимия брой участници за група (минимум 5 курсисти), което ще се води на територията на град София. При желание за фирмено обучение на по-голям брой участници в група, моля, свържете се с нас, за да обсъдим какви са възможностите.

Предлагаме един квалификационен курс – МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ.

След обучението ще придобиете необходимите знания и умения:

 • Да осъществявате надзор и контрол върху стоките, превозните средства и лицата
 • Да изчислявате, събирате или изисквате обезпечаването на държавни вземания
 • Да издавате индивидуални административни актове 
 • Да извършвате проверки на стоки, превозни средства и лица на цялата митническа територия на страната
 • Да изисквате представянето или предаването на стоки, документи и сведения
 • Да изисквате обяснения
 • Да извършвате последващ митнически контрол
 • Да събирате суми за държавни вземания, глоби, поръчителства и имуществени санкции
 • Да налагате запори и възбрани

КАК ПРОТИЧА ТРАДИЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ?

 • След като заявите Вашето участие за съответното обучение, получавате график и учебна програма за занятията.

 • Курсът започва след внасяне на съответните суми.

 • При този начин на обучение курсистите се обучават по част от професията в реално време.

 • Организираме обучението само при сформиране на необходимия брой участници за група, което ще се води на територията на град София.

 • При успешно завършване на този вид квалификационен курс получавате:

  СЕРТИФИКАТ -
  УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Продължителност: 20 учебни часа

СПЕЦИАЛНИ ПАКЕТНИ ОТСТЪПКИ ЗА ФИРМЕНИ ГРУПИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ 5 КУРСИСТА! МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА ОБСЪДИМ КАКВИ СА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ВАШАТА ФИРМА И ДА ВИ ИЗГОТВИМ ИНДИВИДУАЛНА ПРОГРАМА!

Цената на курса зависи от броя участници в сформираната група.


Допълнително получавате безплатно Издание на хартиен носител на Издателство Мартилен - Виж повече тук!
"РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИТНИЧЕСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ"


Записване:
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ - ТУК!данъчен и митнически посредник


    
ВИЖТЕ ОЩЕ!
ИНДИВИДУАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ


ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК

ЦЕНИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „МАРТИЛЕН ФМ“ притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

 

07 Септември 2010

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - Код-3440101

Posted in Традиционни обучение

ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ТРАДИЦИОННО  ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА - КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ: ОТ 5 ДО 10 КУРСИСТИ!