23 Август 2010

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ (код-3440101)

Posted in Професии

ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - НОВО!


Всеки придобил степен на квалификация по специалността
"ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" ще придобие умения:

- да разчита, обработва, приема, съхранява всички първични счетоводни документи за извършени стопански операции
- да съставя различни счетоводни форми и отчети
- да ползва приложен софтуер "МИРАЖ" за въвеждане и обработка на форми и отчети
- да попълва унифицирани стандартни форми, документи и други

Учебният план за "Оперативен счетоводител", с който е придобита лицензията за обучение по тази професия, е разработен въз основа на Държавните Образователни Изисквания и Националните Изпитни Програми на МОН, в това число дисциплини по обща професионална подготовка и дисциплини по специфична професионална подготовка.

КАКВО ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО?
ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ:


1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
2. ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
3. ФИНАНСИ
4. БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ
5. ПРАВО
6. ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО
7. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
8. ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА
9. ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ
10. СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
11. БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО
12. БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО
13. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО
14. КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ (КОМПЮТЪРНО СЧЕТОВОДСТВО)
15. СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

КАК ПРОТИЧА ОБУЧЕНИЕТО?


УЧЕБЕН ПЛАН ЗА "ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" - Виж повече тук!Професионална квалификация за
"ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" - ОНЛАЙН,
Лицензирано от НАПОО

ЦЕНИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

СЕРТИФИКАТ


За повече информация относно вида обучение,
моля, ИЗБЕРЕТЕ някоя от следните колонки:

 

        

 


Центърът за професионално обучение към Сдружение „МАРТИЛЕН ФМ“ е създаден през 2007 г. в гр. София. Притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.