06 Септември 2010

ОФИС СЕКРЕТАР (код-3460201)

Posted in Професии

ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ОФИС СЕКРЕТАР - НОВО!

офис секретар
Популярна, търсена и атрактивна напоследък е професията  "ОФИС СЕКРЕТАР". Изискванията на голяма част от работодателите са категорични, че кандидатите трябва да имат комплексни знания в различни области. Всеки съвременен офис или административен отдел търси квалифицирани кадри, които да извършват определен набор от действия, като подготовка и оформление на служебна документация, създаване на отчети и финансови изчисления, работа с данни, изготвяне и управление на график, планиране на събития или водене на бизнес кореспонденция.

Учебният план за "Офис секретар", с който е придобита лицензията е разработена въз основа на Държавните Образователни Изисквания и Националните Изпитни Програми на МОН. Професионалната квалификация за офис секретар се предлага чрез онлайн и традиционно обучение.

КАКВО ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО?
ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ:


1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
2. ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
3. СЧЕТОВОДСТВО
4. ПРАВО
5. ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО 
6. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

7. РАБОТА С КОМПЮТЪР. ТЕКСТООБРАБОТКА
8. БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ И ФИРМЕНА КУЛТУРА
9. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
10. СЕКРЕТАРКАТА - ДЕЙНОСТИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО
11. ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
12. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

КАК ПРОТИЧА ОБУЧЕНИЕТО?


УЧЕБЕН ПЛАН ЗА "ОФИС СЕКРЕТАР" - виж повече тук!Професионална квалификация за
"ОФИС СЕКРЕТАР" - ОНЛАЙН,
Лицензирано от НАПОО

ЦЕНИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:


СЕРТИФИКАТ

 
За повече информация относно вида обучение,
моля, ИЗБЕРЕТЕ някоя от долните колонки:

  

      Център за Професионално Обучение към Сдружение „МАРТИЛЕН ФМ“ е създаден през 2007 г. в гр. София. Притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.