07 Септември 2010

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Posted in Обучение

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ!

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ: ОТ 3 ДО 10 КУРСИСТИ!

ЦПО "МАРТИЛЕН ФМ" ПРЕДЛАГА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, ЛИЦЕНЗИРАНО ОТ НАПОО САМО ПРИ СЪБИРАНЕ НА ГРУПА ИЛИ ПРИ ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ:

• OПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
-

За придобиване на Трета степен на професионална квалификация

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО - ВИЖ ПОВЕЧЕ• ПРОДАВАЧ – КОНСУЛТАНТ -
За придобиване на Втора степен на професионална квалификация

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО - ВИЖ ПОВЕЧЕ• ОФИС СЕКРЕТАР -
За придобиване на Втора степен на професионална квалификация

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО - ВИЖ ПОВЕЧЕЗА ИНДИВИДУАЛНО "ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ", МОЛЯ НАТИСНЕТЕ ТУК -
ИНДИВИДУАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ "ОНЛАЙН КУРСОВЕ" - НОВО!


дистанционно обучение  дистанционно обучение

ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ВКЛЮЧВА:

  • В началото на обучението се провежда среща с преподавател, на която се разяснява как протича Курсът, какво се изисква и очаква от обучаваните.

  • След като се регистрира плащането Ви, ще получите достъп до основната платена страница на интернет сайта ни. На нея ще намерите всички учебни материали, които са Ви необходими, за да придобиете познания за съответната степен на квалификация.

  • Обучението по практика, в рамките на 30 учебни часа, е присъствено и интерактивно. Включва разглеждане на Казуси, водене на дискусии и дебати. То се води от преподавател с богат практически опит.

  • След като усвоите материала от съответния предмет, ще може да се самоизпитате. Обучението по даден предмет приключва след успешно преминаване през изпитен Тест ( над 50 % ).

  • Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по Национални изпитни Програми в съответствие с Държавните Образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

  • След успешното полагане на всички необходими изпити получавате:

    СЕРТИФИКАТ - СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВТОРА И ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ,

    ЛИЦЕНЗИРАН ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „МАРТИЛЕН ФМ“ притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.