28 Декември 2011

ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК - Код-3440202

Posted in Онлайн Обучение

ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК - НОВО!

САМОСТОЯТЕЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ!

Професионалното онлайн обучение

      
       ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

    • Код 344 - СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

       ПРОФЕСИЯ:

    • Код 344020 - ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК

       СПЕЦИАЛНОСТ:

    • Код 3440202 - МИТНИЧЕСКО И ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

       КАК ПРОТИЧА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО?

 • Вашето обучение започва след като получите достъп до платената интернет платформа на сайта ни - www.onlineobuchenie.com (9 месеца неограничен достъп). Там ще намерите всички електронни учебни материали, които са Ви необходими, за да придобиете познания за съответната степен на квалификацията. След като усвоите целия материал от съответния предмет, ще имате възможност да се самоизпитате, чрез електронен Изпитен Тест, където трябва да постигнете минимум 50% успеваемост - верни отговори, като имате право и на повторно явяване. За решаването на всеки тест разполагате със 120 минути.

 • След като преминете успешно през всички изпитни тестове по различните дисциплини, накрая се явявате на Финален (държавен), който е на живо, пред комисия. Държавните изпити по теория и практика са ­­­в съответствие с Държавните Образователни Изисквания за придобиване на квалификация по професията. Времето и мястото за полагане на финалния изпит по теория и практика ще бъдат уточнени допълнително.

  КАКВИ ПРЕДМЕТИ ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО?
  ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ:


  1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

  2. ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
  3. СЧЕТОВОДСТВО
  4. ПРАВО
  5. ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО
  6. ФИНАНСИ
  7. ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА
  8. СТОКОЗНАНИЕ

  9. БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ И ФИРМЕНА КУЛТУРА
  10. ТЕХНОЛОГИЯ НА МИТНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ
  11. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ И МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО
  12. ФИНАНСОВО ПРАВО
  13. МЕЖДУНАРОДНИ ТЪРГОВСКИ ПЛАЩАНИЯ
  14. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА


  КАКВО ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО?

  ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ ЗА
  ВСИЧКИ ГОРЕПОСОЧЕНИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ И СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН!

  ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА ОЩЕ:


  За да Ви съдействаме в обучението в часовете по практика, продуктът, който Ви предлагаме, включва 5 скайп урока по 40 минути.

  ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО?

  За всеки, който търси допълнителна квалификация и професионално развитие в кариерата си.
  Според българското законодателство "ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК" може да бъде всеки дееспособен български гражданин, който 
  не е осъждан за умишлено
  престъпление от общ характер, не е лишен по съдебен ред от право да заема съответната длъжност и отговаря на изискванията за работа в данъчната и митническата администрация. Данъчните и митническите 
  служители не могат да се занимават
  с търговска дейност, нито да сключват допълнителни трудови договори, освен като 
  сътрудници в
  научни институти и преподаватели в учебни заведения.

  ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ПРИДОБИТО ПРАВО ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ПРОФИЛА НА УЧИЛИЩЕТО И СПЕЦИАЛНОСТТА, КОЯТО СТЕ ЗАВЪРШИЛИ!


  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА:

  Ползване на съответните електронни учебни материали неограничено в продължение на 9 МЕСЕЦА. Срокът от 9 МЕСЕЦА е максималния срок за обучение, иначе Курсът може да бъде изкаран и за по-кратък период от няколко месеца, стига да отделите достатъчно време за Вашата подготовка. Вижте повече в секция "Записване".


  КОГА СТАРТИРА ОНЛАЙН КУРСА?

  Обучението започва веднага след като изпратите попълнено Заявление за участие в Курса, както и всичко останало, описано в секция Записване - Как да се запишете за Онлайн обучение?

  ПРЕДИМСТВА ПРИ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

  ЕДИН ПРИСЪСТВЕН ДЕН, ПРИ ЯВЯВАНЕ НА ФИНАЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ! ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО!
  ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ПРОФЕСИОНАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ, КОЕТО ВКЛЮЧВА ОНЛАЙН УЧЕБНИЦИ И ОНЛАЙН ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧИ, ВИДЕО И SKYPE КОМУНИКАЦИИ, КАКТО И УПРАЖНЕНИЯ, КОИТО ПРАВЯТ ВЪЗМОЖНА ИНТЕРАКТИВНА РАБОТАТА МЕЖДУ ОБУЧАЕМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

  КАК ПРОТИЧА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕТО?

  УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ИНДИВИДУАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ "ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК" - Виж повече тук!


  ДИПЛОМАТА ВАЖИ ЛИ В ЦЕЛИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ?

  ЦПО "МАРТИЛЕН ФМ" има възможност да издава допълнително "EUROPASS" приложение към Свидетелството за Трета степен на професионална квалификация, което важи в цялата Европейска общност (EUROPEAN UNION). Приложението се изкарва само при изрично искане от курсиста и се заплаща допълнително от пакетната цена за пълния курс на обучението!

  КАКВА ДИПЛОМА ПОЛУЧАВАТЕ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ?


 • След успешното полагане на всички необходими изпити получавате:

  СЕРТИФИКАТ - СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ,

  ЛИЦЕНЗИРАНО ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


  ЦЕНА ЗА ПЪЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН
  ОНЛАЙН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 


  650 лв.


  Допълнително получавате безплатно издание на хартиен носител на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН - Виж повече тук!
  "РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИТНИЧЕСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ"  При явяване на Присъствен Финален Изпит пред Комисия, допълнително се заплаща изпитна такса от 50 лв., която включва и издаването на съответния Сертификат.

  Всички Цени са с включено ДДС!  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОНЛАЙН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ -
  ВИЖ ПОВЕЧЕ!

 оперативен счетоводител


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „МАРТИЛЕН ФМ“ притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.