10 Септември 2010

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - Код-3440101

Posted in Онлайн Обучение

ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - НОВО!

САМОСТОЯТЕЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА!

Професионалното онлайн обучение


ТУК МОЖЕТЕ ДА ИЗБЕРЕТЕ ЕДИН ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ ТРИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ОНЛАЙН КУРСА, ПРИ КОИТО МОЖЕ ДА ПРИДОБИЕТЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ!


1. ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ИНДИВИДУАЛЕН ОНЛАЙН КУРС ЗА:

СЧЕТОВОДСТВО НА ФИРМАТА

Учебният план обхваща дисциплините:

1.ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ

2. СЧЕТОВОДСТВО НА ФИРМАТА

3. СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

4. ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ


2. ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ИНДИВИДУАЛЕН ОНЛАЙН КУРС ЗА:

БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО

Учебният план  обхваща дисциплините:

1. ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ

2. СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

3. СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

4. ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

5. БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО


3. ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ИНДИВИДУАЛЕН ОНЛАЙН КУРС ЗА:

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО

Учебният план обхваща дисциплините:

1. ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ

2. СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

3. СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

4. ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

5. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО


Онлайн материалите са разработени в съответствие с одобрените учебни програми от Националната агенция по професионално образование и обучение по съответните предмети. Обогатени са с решени примери и задачи, често срещани в практиката. Към всеки учебник има тестове за упражнения. Практическите упражнения ще може да проведете чрез Скайп връзка.

КАКВО ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО?

ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ ЗА ВСИЧКИ ГОРЕПОСОЧЕНИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ СЪОТВЕТНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА!

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО?


За всеки, който търси допълнителна квалификация и професионално развитие в кариерата си.

КОГА СТАРТИРА ОНЛАЙН КУРСА?

Обучението започва веднага след като изпратите попълнено Заявление за участие в Курса, както и всичко останало, описано в секция Записване - Как да се запишете за Онлайн обучение?

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ПРОФИЛА НА УЧИЛИЩЕТО И СПЕЦИАЛНОСТТА, КОЯТО СТЕ ЗАВЪРШИЛИ!

ПРЕДИМСТВА ПРИ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

ЕДИН ПРИСЪСТВЕН ДЕН, ПРИ ЯВЯВАНЕ НА ФИНАЛЕН ИЗПИТ!
ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО!
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ПРОФЕСИОНАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ, КОЕТО ВКЛЮЧВА ОНЛАЙН УЧЕБНИЦИ И ОНЛАЙН ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧИ, ВИДЕО И SKYPE КОМУНИКАЦИИ, КАКТО И УПРАЖНЕНИЯ, КОИТО ПРАВЯТ ВЪЗМОЖНА ИНТЕРАКТИВНА РАБОТАТА МЕЖДУ ОБУЧАЕМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ.


КАК ПРОТИЧА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕТО?

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ИНДИВИДУАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПЪЛЕН КУРС ЗА "ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" - Виж повече тук!

Онлайн обучението за Оперативен счетоводител -
за част от професията включва:

1. Ползване на съответните електронни учебни материали неограничено в продължение на 4 месеца

2. Провеждане на 5 скайп урока по 40 минути с преподавател - консултации относно учебния материал

3. Явяване на писмен изпит по теория и индивидуално задание по практика

4. Получаване на:

СЕРТИФИКАТ - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯЦЕНА ЗА ИНДИВИДУАЛЕН
ОНЛАЙН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ:
 

450 лв.


Допълнително получавате безплатно издание на хартиен носител на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН - Виж повече тук!
"СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ"


В цената е включено и издаване на Удостоверение!

Всички Цени са с включено ДДС!ЗАПИСВАНЕ ЗА ОНЛАЙН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ -
ВИЖ ПОВЕЧЕ!

Учебният план за счетоводство на фирмата обхваща дисциплините

 

оперативен счетоводител


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „МАРТИЛЕН ФМ“ притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.