15 Април 2014

ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ - Код-8120101

Posted in Онлайн Обучение

ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ - НОВО!

САМОСТОЯТЕЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА!

ТАЗИ ФОРМА НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ С ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ПРЕДВИЖДА ИЗУЧАВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ПРЕДМЕТИ:

ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ - ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

Учебният план обхваща дисциплините:

1.
 ОСНОВИ НА ТУРИЗМА

2. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

3. ПОВЕДЕНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО

4. ТУРОПЕРАТОРСКА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В ТУРИЗМА

Онлайн материалите са разработени в съответствие с одобрените учебни програми от Националната агенция по професионално образование и обучение по съответните предмети. Обогатени са с решени примери и задачи, често срещани в практиката. Към всеки учебник има тестове за упражнения. Практическите упражнения ще може да проведете чрез Скайп връзка.

КАКВО ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО?

ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ ЗА ВСИЧКИ ГОРЕПОСОЧЕНИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА!


ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО?


За всеки, който търси допълнителна квалификация и професионално развитие в кариерата си.


ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ПРОФИЛА НА УЧИЛИЩЕТО И СПЕЦИАЛНОСТТА, КОЯТО СТЕ ЗАВЪРШИЛИ!


КОГА СТАРТИРА ОНЛАЙН КУРСА?

Обучението започва веднага след като изпратите попълнено Заявление за участие в Курса, както и всичко останало, описано в секция Записване - Как да се запишете за Онлайн обучение?

ПРЕДИМСТВА ПРИ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ


ЕДИН ПРИСЪСТВЕН ДЕН, ПРИ ЯВЯВАНЕ НА ФИНАЛЕН ИЗПИТ!
ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО!

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ПРОФЕСИОНАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ, КОЕТО ВКЛЮЧВА ОНЛАЙН УЧЕБНИЦИ И ОНЛАЙН ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧИ, ВИДЕО И SKYPE КОМУНИКАЦИИ, КАКТО И УПРАЖНЕНИЯ, КОИТО ПРАВЯТ ВЪЗМОЖНА ИНТЕРАКТИВНА РАБОТАТА МЕЖДУ ОБУЧАЕМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

КАК ПРОТИЧА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕТО!

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ИНДИВИДУАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПЪЛЕН КУРС ЗА "ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ" - Виж повече тук!

Онлайн обучението за Организатор на туристическа агентска дейност - част от професията включва:

1. Ползване на съответните електронни учебни материали неограничено в продължение на 4 месеца

2. Провеждане на 5 скайп урока по 40 минути с преподавател - консултации относно учебния материал

3. Явяване на писмен изпит по теория и индивидуално задание по практика

4. Получаване на:

СЕРТИФИКАТ - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


ЦЕНА ЗА ИНДИВИДУАЛЕН
ОНЛАЙН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ


450 лв.


В цената е включено и издаване на Удостоверение!

Всички Цени са с включено ДДС!
ЗАПИСВАНЕ ЗА ОНЛАЙН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ -
ВИЖ ПОВЕЧЕ!

 

ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „МАРТИЛЕН ФМ“ притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.