06 Септември 2010

ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Posted in Обучение

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА!

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ: ОТ 5 ДО 10 КУРСИСТИ!

ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ СЕ ПРЕДЛАГА САМО ПРИ СЪБИРАНЕ НА ГРУПА ЗА СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ:

• ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Квалификационен курс - Работа със софтуерна програма Мираж

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО - ВИЖ ПОВЕЧЕ


• ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
Тренинг обучение - Изкуството на продажбите

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО - ВИЖ ПОВЕЧЕ


• ОФИС-СЕКРЕТАР
Квалификационен курс

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО - ВИЖ ПОВЕЧЕ


• ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК
Квалификационен курс

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО - ВИЖ ПОВЕЧЕЗА ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ, МОЛЯ НАТИСНЕТЕ ТУК -
ИНДИВИДУАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ "ОНЛАЙН КУРСОВЕ" - НОВО!


 
ПРЕДЛАГАМЕ ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА ГРУПИ ЧРЕЗ СЛЕДНИТЕ ФОРМИ:

 • дневна
 • вечерна
 • съботно-неделна

КАК ПРОТИЧА ТРАДИЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ? 

 • След като заявите Вашето участие за съответното обучение, получавате график и учебна програма за занятията.

 • Курсът започва след внасяне на съответните суми.

 • При този начин на обучение курсистите се обучават по част от професията в реално време.

 • Организираме обучението само при сформиране на необходимия брой участници за група, което ще се води на територията на град София.

 • При успешно завършване на този вид квалификационен курс  -  получавате:

  СЕРТИФИКАТ - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА 
  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


  традиционно обучение

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „МАРТИЛЕН ФМ“ притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.