11 Септември 2010

ОФИС СЕКРЕТАР - Код-3460201

Posted in Традиционни обучение

ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ОФИС СЕКРЕТАР

ТРАДИЦИОННО ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ: ОТ 5 ДО 10 КУРСИСТИ!ТРАДИЦИОННО ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ

Обучението се организира само при сформиране на необходимия брой участници за група (минимум 5 курсисти), което ще се води на територията на град София. При желание за фирмено обучение на по-голям брой участници в група, моля, свържете се с нас, за да обсъдим какви са възможностите.

Предлагаме СЛЕДНИТЕ ТРИ КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСА, които имат за цел да формират комплекс от знания и практически опит за работа с текстов редактор, създаването и представянето на бизнес документи, както и интернет кореспонденция, планиране и организиране на събития и други.

 1. БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ
 2. ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
 3. ТЕКСТООБРАБОТКА С WORD 10

След обучението ще придобиете необходимите знания и умения за:

- Маркетинг, мениджмънт и рекламна дейност

- Изготвяне на оферти, справки-текущи, окончателни
- Предложения, възражения, искания, рекламации и други
- Психология, логика и етика при водене на търговски преговори
- Осъществяване връзки между клиентите и различните категории персонал на фирмата
- Делова и лична кореспонденция по български и западни стандарти
- Деловодство - работа с документи, дневници и бази данни
- Ефективни комуникативни умения и способности за работа в екип, телефон и e-mail етикет

КАК ПРОТИЧА ТРАДИЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ?

 • След като заявите Вашето участие за съответното обучение, получавате график и учебна програма за занятията.

 • Курсът започва след внасяне на съответните суми.

 • При този начин на обучение курсистите се обучават по част от професията в реално време.

 • Организираме обучението само при сформиране на необходимия брой участници за група, което ще се води на територията на град София.

 • При успешно завършване на този вид квалификационен курс, получавате:

  СЕРТИФИКАТ - УДОСТОВЕРЕНИЕ 
  ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 


Продължителност: 40 учебни часа

СПЕЦИАЛНИ ПАКЕТНИ ОТСТЪПКИ ЗА ФИРМЕНИ ГРУПИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ 5 КУРСИСТА! МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА ОБСЪДИМ КАКВИ СА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ВАШАТА ФИРМА И ДА ВИ ИЗГОТВИМ ИНДИВИДУАЛНА ПРОГРАМА!

Цената за група зависи от броя участници в сформираната група.


Допълнително получавате безплатно Издание на хартиен носител на Издателство Мартилен - Виж повече тук!
"ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ"Записване:
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ - ТУК!


 ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „МАРТИЛЕН ФМ“ притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.