07 Септември 2010

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - Код-3440101

Posted in Традиционни обучение

ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ТРАДИЦИОННО  ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА - КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ: ОТ 5 ДО 10 КУРСИСТИ!ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Обучението се организира само при сформиране на необходимия брой участници за група (минимум 5 курсисти), което ще се води на територията на град София. При желание за фирмено обучение на по-голям брой участници в група, моля, свържете се с нас, за да обсъдим какви са възможностите.

Предлаганият квалификационен курс има за цел да формира знания и умения у обучаемия да обработва, приема и съхранява всички първични счетоводни документи за извършени стопански операции и да съставя различни счетоводни форми и отчети, в т.ч. чрез счетоводен софтуер "МИРАЖ".

КАК ПРОТИЧА ТРАДИЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ?

 • След като заявите Вашето участие за съответното обучение получавате график и учебна програма за занятията.

 • Курсът започва след внасяне на съответните суми.

 • При този начин на обучение курсистите се обучават по част от професията в реално време.

 • Организираме обучението само при сформиране на необходимия брой участници за група, което ще се води на територията на град София.

 • При успешно завършване на този вид квалификационен курс получавате:

  СЕРТИФИКАТ - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА 
  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
   

Продължителност на курса - 40 учебни часа.

СПЕЦИАЛНИ ПАКЕТНИ ОТСТЪПКИ ЗА ФИРМЕНИ ГРУПИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ 5 КУРСИСТА! МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА ОБСЪДИМ КАКВИ СА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ВАШАТА ФИРМА И ДА ВИ ИЗГОТВИМ ИНДИВИДУАЛНА ПРОГРАМА!

Цената за група зависи от броя участниците в сформираната група.


Допълнително получавате безплатно Издание на хартиен носител, заедно с презентационен компакт диск на Издателство Мартилен - Виж повече тук!
КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ (КОМПЮТЪРНО СЧЕТОВОДСТВО)Записване:
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ - ТУК!ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

 


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „МАРТИЛЕН ФМ“ притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.