11 Септември 2010

ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ - Код-3410201

Posted in Традиционни обучение

ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ

ГРУПОВО ТРЕНИНГ ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ УМЕНИЯ -
ИЗКУСТВОТО НА ПРОДАЖБИТЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ: ОТ 5 ДО 10 КУРСИСТИ!Продавач-консултант width=

Обучението се организира само при сформиране на необходимия брой участници за група (минимум 5 курсисти), което ще се води на територията на град София. При желание за фирмено обучение на по-голям брой участници в група, моля, свържете се с нас, за да обсъдим какви са възможностите.


ПРЕДЛАГАНИЯТ  ТРЕНИНГ КУРС ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ФОРМИРА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНИ ПРОДАЖБИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ НА ЕФЕКТИВНИТЕ ПРОДАЖБИ

 КАК ПРОТИЧА ТРАДИЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ?

  • След като заявите Вашето участие за съответното обучение, получавате график и учебна програма за занятията.

  • Курсът започва след внасяне на съответните суми.

  • При този начин на обучение курсистите се обучават по част от професията в реално време.

  • Организираме обучението само при сформиране на необходимия брой участници за група, което ще се води на територията на град София.

  • При успешно завършване на този вид квалификационен курс получавате:

    СЕРТИФИКАТ - УДОСТОВЕРЕНИЕ 
    ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


Продължителност на курса - 30 учебни часа

СПЕЦИАЛНИ ПАКЕТНИ ОТСТЪПКИ ЗА ФИРМЕНИ ГРУПИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ 5 КУРСИСТА! МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА ОБСЪДИМ КАКВИ СА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ВАШАТА ФИРМА И ДА ВИ ИЗГОТВИМ ИНДИВИДУАЛНА ПРОГРАМА!

Цената  зависи от броя участници в сформираната група.


Допълнително получавате безплатно Издание на хартиен носител, заедно с презентационен компакт диск на Издателство Мартилен - Виж повече тук!
"ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ"Записване:
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ - ТУК!Продавач-консултант 

ВИЖТЕ ОЩЕ!
ИНДИВИДУАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ


ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ

ЦЕНИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „МАРТИЛЕН ФМ“ притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.