23 Август 2010

ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ (код-3410201)

Posted in Професии

ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ - НОВО!

продавач консултант
Всеки съвременен магазин или търговски офис търси квалифицирани кадри, които да  представят  различните продукти и техните характеристики, както и  да прилагат различни маркетингови стратегии към хипотетичните клиенти.

Учебният план за "Продавач - консултант", с който е придобита лицензия за обучение по тази професия, е разработен въз основа на  Държавните Образователни Изисквания и Националните Изпитни Програми на МОН, в това число дисциплини по обща професионална подготовка и дисциплини по специфична професионална подготовка.

КАКВО ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО?
ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ:


1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

2. ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
3. СЧЕТОВОДСТВО
4. БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ И ФИРМЕНА КУЛТУРА
5. ПРАВО
6. ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО
7. СТОКОЗНАНИЕ
8. МАРКЕТИНГ
9. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
10. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА И РАБОТА В ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ
11. ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

КАК ПРОТИЧА ОБУЧЕНИЕТО?


УЧЕБЕН ПЛАН ЗА "ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ" - виж повече тук!

 

Професионална квалификация за
"ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ" - ОНЛАЙН,
Лицензирано от НАПОО

ЦЕНИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

СЕРТИФИКАТ

 
За повече информация относно вида обучение,
моля, ИЗБЕРЕТЕ някоя от следните колони:                           

 


Центърът за професионално обучение към Сдружение „МАРТИЛЕН ФМ“ е създаден през 2007 г. в гр. София. Притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.