06 Септември 2010

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ (код-3440101)

Posted in Дистанционно обучение

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ДИСТАНЦИОННО ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ: ОТ 3 ДО 10 КУРСИСТИ!ДИСТАНЦИОННО ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Обучението се организира само при сформиране на необходимия брой участници за група (минимум 3 курсисти), което ще се води на територията на град София. При желание за фирмено обучение на по-голям брой участници в група, моля, свържете се с нас, за да обсъдим какви са възможностите.      

       ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

    • Код 344 - СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ

       ПРОФЕСИЯ:

    • Код 344010 - ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

       СПЕЦИАЛНОСТ

    • Код 3440101 - ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

       КАК ПРОТИЧА ДИСТАНЦИОННАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ?

 • В началото на обучението се провежда среща с преподавател, на която се разяснява как протича курса и какво се изисква и очаква от обучаваните.

 • Получавате достъп до платената онлайн платформа на интернет сайта ни - www.onlineobuchenie.com, за ползване на съответните електронни учебни материали, които са ви необходими, неограничено в продължение на 9 месеца, за да придобиете познания за съответната степен на квалификация.

 • Обучението по практика, в рамките на 30 учебни часа, е присъствено и интерактивно. Включва разглеждане на казуси, водене на дискусии и дебати.

 • След като усвоите материала от съответния предмет, ще може да се самоизпитате. Обучението по даден предмет приключва след успешно преминаване през електронен изпитен тест, на който трябва да постигнете успеваемост минимум 50%, за да продължите до финалния Държавен изпит, който се провежда на живо пред комисия.

 • Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по Национални Изпитни Програми в съответствие с Държавните Образователни Изисквания за придобиване на квалификация по професията.

 ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ:

1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
2. ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
3. ПАРИ, БАНКИ И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА
4. БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ
5. ПРАВО
6. ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО
7. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
8. ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА
9. ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ
10. СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
11. БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО
12. БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО
13. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО
14. КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ (КОМПЮТЪРНО СЧЕТОВОДСТВО)
15. СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯ

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО?

За всеки, който търси допълнителна квалификация и професионално развитие в кариерата си.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ПРИДОБИТО ПРАВО ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ПРОФИЛА НА УЧИЛИЩЕТО И СПЕЦИАЛНОСТТА, КОЯТО СТЕ ЗАВЪРШИЛИ!


КАК ПРОТИЧА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕТО?

УЧЕБЕН ПЛАН ПО СЧЕТОВОДСТВО -
"ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" - Виж повече тук!


ДИПЛОМАТА ВАЖИ ЛИ В ЦЕЛИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ?

ЦПО "МАРТИЛЕН ФМ" има право да издава допълнително EUROPASS ПРИЛОЖЕНИЕ към Свидетелството за трета степен на професионална квалификация, което важи в цялата Европейска общност (EUROPEAN UNION). Приложението се изкарва само при изрично искане от курсиста и се заплаща допълнително от пакетната цена за пълния курс на обучението!


КАКВА ДИПЛОМА ПОЛУЧАВАТЕ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ?


• СЕРТИФИКАТ - СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, лицензирано от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


Курсът се организира само при сформирана група. Препоръчителен брой участници в една група: от 3 до 10 курсисти. Цената на Курса зависи от броя на участниците в групата. Ако няма обявена дата за Начална дата на обучението, Моля изпратете Вашето конкретно запитване на нашия E-mail адрес или се свържете с Нас по телефона. За индивидуално обучение препоръчваме Онлайн Обучение, при което се обучавате самостоятелно, без да сте зависими от други курсисти и получавате същия Сертификат за обучение, само с един присъствен ден за Държавен изпит!

СПЕЦИАЛНИ ПАКЕТНИ ОТСТЪПКИ ЗА ФИРМЕНИ ГРУПИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ 3 КУРСИСТА! МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА ОБСЪДИМ КАКВИ СА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ВАШАТА ФИРМА И ДА ВИ ИЗГОТВИМ ИНДИВИДУАЛНА ПРОГРАМА!


ОБЩА ПАКЕТНА ЦЕНА ЗА ПЪЛЕН КУРС И ГРУПА ОТ 3 КУРСИСТА: 1500 лв.

ЦЕНА ЗА ПЪЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН
ОНЛАЙН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ
: 460 лв.

Допълнително получавате безплатен Учебник на хартиен носител, заедно с презентационен компакт диск на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН - Виж повече тук!
"КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ" (КОМПЮТЪРНО СЧЕТОВОДСТВО)


При явяване на финален Държавен Изпит, допълнително се заплаща изпитна
такса от 50 лв. на курсист, която включва и издаването на съответния Сертификат.

Всички Цени са с включено ДДС!Записване:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ - ТУК!ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО - ВИЖ ПОВЕЧЕ - PDF


 

09 Септември 2010

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ (код-3440101)

Posted in Онлайн Обучение

ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - НОВО!

САМОСТОЯТЕЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ!

     
       ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

    • Код 344 - СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ

       ПРОФЕСИЯ:

    • Код 344010 - ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

       СПЕЦИАЛНОСТ

    • Код 3440101 - ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

       КАК ПРОТИЧА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО?

 • Вашето обучение започва след като получите достъп до платената интернет платформа на сайта ни - www.onlineobuchenie.com (9 месеца неограничен достъп). Там ще намерите всички електронни учебни материали, които са Ви необходими, за да придобиете познания за съответната степен на квалификацията. След като усвоите целия материал от съответния предмет, ще имате възможност да се самоизпитате, чрез електронен Изпитен Тест, където трябва да постигнете минимум 50% успеваемост - верни отговори, като имате право и на повторно явяване. За решаването на всеки тест разполагате със 120 минути.

 • След като преминете успешно през всички изпитни тестове по различните дисциплини, накрая се явявате на финален изпит - Държавен изпит, който е на живо, пред комисия. Държавните изпити по теория и практика са ­­­в съответствие с Държавните Образователни Изисквания за придобиване на квалификация по професията. Времето и мястото за полагане на Държавния изпит по теория и практика ще бъдат уточнени допълнително.

 • Възможен стаж в една от най-реномираните счетоводни къщи в страната,
  С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТА.

  КАКВИ ПРЕДМЕТИ ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО?
  ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ:


  1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
  2. ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
  3. ПАРИ, БАНКИ И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА
  4. БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ
  5. ПРАВО
  6. ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО
  7. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
  8. ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА
  9. ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ
  10. СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
  11. БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО
  12. БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО
  13. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО
  14. КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ (КОМПЮТЪРНО СЧЕТОВОДСТВО)
  15. СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
  16. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

  КАКВО ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО?

  ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ ЗА
  ВСИЧКИ ГОРЕПОСОЧЕНИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ И СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН!


  ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА ОЩЕ:


  За да Ви съдействаме в обучението в часовете по практика, продуктът, който Ви предлагаме, включва освен 5 скайп урока по 40 минути и УЕБИНАР- 4 видео урока по ПРАКТИЧЕСКО СЧЕТОВОДСТВО.

  ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО?

  За всеки, който търси допълнителна квалификация и професионално развитие в кариерата си.

  КАКВИ УМЕНИЯ ЩЕ ПРИДОБИЕТЕ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО?

  Всеки придобил степен на квалификация по специалността
  "ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" ще придобие умения:

  - да разчита, обработва, приема, съхранява всички първични счетоводни документи за извършени стопански операции
  - да съставя различни счетоводни форми и отчети
  - да ползва приложен софтуер "МИРАЖ" за въвеждане и обработка на форми и отчети
  - да попълва унифицирани стандартни форми, документи и други

  ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ПРИДОБИТО ПРАВО ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ПРОФИЛА НА УЧИЛИЩЕТО И СПЕЦИАЛНОСТТА, КОЯТО СТЕ ЗАВЪРШИЛИ!

  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА:

  Ползване на съответните електронни учебни материали неограничено в продължение на 9 МЕСЕЦА. Срокът от 9 МЕСЕЦА е максималния срок за обучение, иначе Курсът може да бъде изкаран и за по-кратък период от няколко месеца, стига да отделите достатъчно време за Вашата подготовка. Вижте повече в секция "Записване".

  КОГА СТАРТИРА ОНЛАЙН КУРСА?

  Обучението започва веднага след като изпратите попълнено Заявление за участие в Курса, както и всичко останало, описано в секция Записване - Как да се запишете за Онлайн обучение?

  ПРЕДИМСТВА ПРИ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

  ЕДИН ПРИСЪСТВЕН ДЕН, ПРИ ЯВЯВАНЕ НА ФИНАЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ! ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО!
  ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ПРОФЕСИОНАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ, КОЕТО ВКЛЮЧВА ОНЛАЙН УЧЕБНИЦИ И ОНЛАЙН ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧИ, ВИДЕО И SKYPE КОМУНИКАЦИИ, КАКТО И УПРАЖНЕНИЯ, КОИТО ПРАВЯТ ВЪЗМОЖНА ИНТЕРАКТИВНА РАБОТАТА МЕЖДУ ОБУЧАЕМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

  КАК ПРОТИЧА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕТО?

  УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ИНДИВИДУАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ "ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" - Виж повече тук!


  ДИПЛОМАТА ВАЖИ ЛИ В ЦЕЛИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ?

  ЦПО "МАРТИЛЕН ФМ" има право да издава допълнително EUROPASS ПРИЛОЖЕНИЕ към Свидетелството за трета степен на професионална квалификация, което важи в цялата Европейска общност (EUROPEAN UNION). Приложението се изкарва само при изрично искане от курсиста и се заплаща допълнително от пакетната цена за пълния курс на обучението!


  КАКВА ДИПЛОМА ПОЛУЧАВАТЕ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ?

 • След успешното полагане на всички необходими изпити получавате:

  СЕРТИФИКАТ - СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
  , лицензирано от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

оперативен счетоводител

ЦЕНА ЗА ПЪЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН
ОНЛАЙН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 

460 лв.Допълнително получавате безплатен Учебник на хартиен носител, заедно с презентационен компакт диск на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН - Виж повече тук!

"КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ" (КОМПЮТЪРНО СЧЕТОВОДСТВО)


При явяване на Присъствен Финален Изпит пред Комисия, допълнително се заплаща изпитна такса от 50 лв., която включва и издаването на съответния Сертификат.

Всички Цени са с включено ДДС!


Записване:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ОНЛАЙН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ - ТУК!


ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО - ВИЖ ПОВЕЧЕ - PDF


    оперативен счетоводител