06 Септември 2010

ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ - НОВО!

Posted in Обучение

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ МАРТИЛЕН ФМ, СОФИЯ!

ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО!

Професионалното Онлайн Обучение е равнопоставено на редовната форма на обучение по отношение на издаваната Диплома!
Индивидуално Професионално Онлайн Обучение, Лицензирано от НАПОО се предлага за следните професии:


• ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
1. За придобиване на трета степен на професионална квалификация - ВИЖ ПОВЕЧЕ


2. За придобиване на умения по част от професията - ВИЖ ПОВЕЧЕ


• ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ
1. За придобиване на втора степен на професионална квалификация - ВИЖ ПОВЕЧЕ
 


• ОФИС СЕКРЕТАР
1. За придобиване на втора степен  на професионална квалификация - ВИЖ ПОВЕЧЕ


• ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ
1. За придобиване на трета степен на професионална квалификация - ВИЖ ПОВЕЧЕ


2. За придобиване на умения по част от професията - ВИЖ ПОВЕЧЕ

 


• ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК
1. За придобиване на втора степен на професионална квалификация - ВИЖ ПОВЕЧЕоперативен счетоводител
оперативен счетоводител

 

оперативен счетоводителСлед успешното полагане на всички необходими изпити ще получите:
• ДИПЛОМА:
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

• ДИПЛОМА:

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВТОРА ИЛИ ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
,
лицензирани от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


КАК ПРОТИЧА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО?

Онлайн формата на обучение е максимално гъвкава и адаптивна. Тя е равнопоставена на редовната форма на обучение по отношение на съдържанието на учебните планове и издаваната диплома. Обучението се извършва индивидуално, изцяло електронно, с присъствен ден за полагане на изпити. Хората в неравностойно положение, с разрешение на НАПОО, ще могат да бъдат изпитани чрез специално разработен онлайн метод.