06 Септември 2010

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СДРУЖЕНИЕ "МАРТИЛЕН ФМ"

ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ОНЛАЙН ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО!

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СДРУЖЕНИЕ "MАРТИЛЕН ФМ" предлага три форми на професионално обучение:

ПРОФЕСИОНАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ


ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ


ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ


Онлайн обучението се предлага за следните професии:


В зависимост от професионалното обучение, след полагане на съответните изпити, СДРУЖЕНИЕ "МАРТИЛЕН ФМ" удостоверява учащите със:

СЕРТИФИКАТ - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ


СЕРТИФИКАТ - СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВТОРА И ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ,
лицензирани от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Онлайн Обучението е равнопоставено на редовната форма на обучение по отношение на издаваната Диплома!

ЦПО "МАРТИЛЕН ФМ" има право да издава допълнително EUROPASS ПРИЛОЖЕНИЕ към Свидетелството за трета степен на професионална квалификация, което важи в цялата Европейска общност - EU!

Освен от нашите официални интернет сайтове, разнообразна информация за Нас може да получите и от нашите с
траници в социалните мрежи.

В този интернет сайт имате уникална възможност да изберете Професионален онлайн курс и да се обучавате самостоятелно, лесно и практично по всяко време и от всяко място, от Вашият дом или работно място. 

Онлайн обучението, което предлагаме е изцяло електронно, само с един присъствен ден за полагане на Изпит. Продължителността на обучението е препоръчителна - максимално 9 месеца, а Вие можете да се дипломирате по Ваше желание по-бързо, стига това да е достатъчно, за да усвоите учебния материал и да положите необходимите изпити.

Този продукт е изключително подходящ за хора, които ценят своето време, нямат физическа възможност да бъдат редовни ученици!

Сдружение "МАРТИЛЕН ФМ" предлага също така дистанционно и традиционно обучение. Те са предназначени основно за групови или фирмени обучения на персонал - препоръчителен брой участници между 3 и 15 курсисти. За допълнителна информация вижте секции Дистанционно обучение и Традиционно обучение.

Google+