06 Септември 2010

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СДРУЖЕНИЕ "МАРТИЛЕН ФМ"

ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ОНЛАЙН ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО!

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СДРУЖЕНИЕ "MАРТИЛЕН ФМ" е създаден 2007 г. в гр. София и е специализиран в Професионалното обучението.

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ


ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ


ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ


ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО се предлага за следните Професии:


В зависимост от професионалното обучение, след успешно полагане на съответните изпити, СДРУЖЕНИЕ "МАРТИЛЕН ФМ" Удостоверява учащите със:

СЕРТИФИКАТ - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ


СЕРТИФИКАТ - СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВТОРА И ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ,

ЛИЦЕНЗИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Онлайн Обучението е равнопоставено на редовната форма на обучение по отношение на издаваната Диплома!

ЦПО "МАРТИЛЕН ФМ" има право да издава допълнително "EUROPASS" приложение към Свидетелството за Трета степен на професионална квалификация, което важи в цялата Европейска общност (EU)!


В този интернет сайт имате уникална възможност да изберете Професионален онлайн Курс и да се обучавате самостоятелно, лесно и практично по всяко време и от всяко място, от Вашият дом или работно място!

Индивидуалното Онлайн обучението, което предлагаме е изцяло Електронно, само с един присъствен ден за полагане на Изпит. Продължителността на обучението е препоръчителна - максимално 9 месеца, но Вие можете да се дипломирате и по-бързо, стига да усвоите Учебния материал и да положите необходимите изпити!

Този продукт е изключително подходящ за хора, които ценят своето време, нямат физическа възможност да бъдат редовни ученици!

Сдружение "МАРТИЛЕН ФМ" предлага също така Дистанционно и Традиционно обучение. Те са предназначени основно за групови или фирмени обучения на персонал - препоръчителен брой участници между 3 и 15 курсисти. За допълнителна информация относно тези обучения вижте секции Дистанционно и Традиционно обучение!


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „МАРТИЛЕН ФМ“ притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.