06 Септември 2010

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СДРУЖЕНИЕ "МАРТИЛЕН ФМ"

ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ОНЛАЙН ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО!

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ СДРУЖЕНИЕ "MАРТИЛЕН ФМ" предлагаме три форми на професионално обучение:

ПРОФЕСИОНАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ


ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ


ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ


Онлайн обучението се предлага за следните професии:


В зависимост от професионалното обучение, след полагане на съответните изпити, СДРУЖЕНИЕ "МАРТИЛЕН ФМ" удостоверява учащите със:

СЕРТИФИКАТ - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ


СЕРТИФИКАТ - СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВТОРА И ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ,
лицензирани от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Освен от нашите официални интернет сайтове, разнообразна информация за Нас може да получите и от нашите с
траници в социалните мрежи.

В този интернет сайт имате уникална възможност да изберете Професионален онлайн курс и да се обучавате самостоятелно, лесно и практично по всяко време и от всяко място, от Вашият дом или работно място. 

Онлайн обучението, което предлагаме е изцяло електронно, само с един присъствен ден за полагане на Изпит. Продължителността на обучението е препоръчителна - максимално 9 месеца, а Вие можете да се дипломирате по Ваше желание по-бързо, стига това да е достатъчно, за да усвоите учебния материал и да положите необходимите изпити.

Този продукт е изключително подходящ за хора, които ценят своето време, нямат физическа възможност да бъдат редовни ученици!

Сдружение "МАРТИЛЕН ФМ" предлага също така дистанционно и традиционно обучение. Те са предназначени основно за групови или фирмени обучения на персонал - препоръчителен брой участници между 3 и 15 курсисти. За допълнителна информация вижте секции Дистанционно обучение и Традиционно обучение.

Google+