07 Ноември 2010

ЗА ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН

ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ОНЛАЙН ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО!Корпоративното ни име "МАРТИЛЕН" обединява:

• ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
СДРУЖЕНИЕ "МАРТИЛЕН ФМ"

WWW.ONLINEOBUCHENIE.COM


• ИЗДАТЕЛСТВО "МАРТИЛЕН" -

WWW.MARTILEN.COM ; WWW.MARTILEN.BG

Нашият опит се гради на професионализъм, амбиция за развитие на новите технологии и коректност. 

Специализирани сме в издаването на учебна литература за професионалните гимназии с икономически и неикономически профил, за средните общообразователни училища с технологичен профил, както и тези, които работят с програмите на "Джуниър Ачийвмънт" в областта на:
СЧЕТОВОДСТВОТО, ПРАВОТО, ИКОНОМИКСА, ИКОНОМИКАТА, МАРКЕТИНГА, МЕНИДЖМЪНТА, ФИНАНСИТЕ, СТАТИСТИКАТА, ИНФОРМАТИКАТА, БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИТЕ, МИТНИЦИТЕ И ДРУГИ.

Издания и приложения на Издателство Мартилен:

ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ; ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ ; СЧЕТОВОДСТВО ; СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ; СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ; ИКОНОМИКА ; ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ; ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ ; МЕНИДЖМЪНТ ; ОСНОВИ НА ПРАВОТО ; ФИРМЕНО ПРАВО ; ФИНАНСИ ; МАКРОИКОНОМИКА ; МИКРОИКОНОМИКА ; ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ ; ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ; КОМПЮТЪРЕН МАШИНОПИС ; ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА ; СТАТИСТИКА НА ТЪРГОВИЯТА ; СБОРНИК ЗАДАЧИ ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА ; СБОРНИК С ДОКУМЕНТИ И ЗАДАЧИ ПО БАНКОВО ДЕЛО ; ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ; МАРКЕТИНГ ; МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА ; РАБОТА В УЧЕБНО ПРЕДПРИЯТИЕ ; ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ; ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА ; ЕФЕКТИВНИ ПРОДАЖБИ ; БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ ; БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ ; СТОКОЗНАНИЕ ; ПРИМЕРНИ ЗАДАНИЯ ПО ИКОНОМИКА ; БИЗНЕС ПРОЕКТИ ПО ИКОНОМИКА ; ИНТЕРАКТИВНИ ТЕТРАДКИ С ОНЛАЙН ПРИЛОЖЕНИЯ И ДИСКОВЕ, КАКТО И ДРУГИ.

 

05-sbornik obshta teioriq statistika     osnschet1     02-predpriemachestvo menidjmant221 

bizneskomunikacii 2015221     Comp obr fin-schet info 165x245mm (1)     finansi2011

organizaciq tehnika turgovski plashtaniq     ikonomika172     marketingireklama2.jpg