13 Октомври 2010

ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКИ

Интернет връзки

ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКИ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ "МАРТИЛЕН ФМ"


ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН - ОФИЦИАЛЕН САЙТ

ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН - ОФИЦИАЛЕН САЙТ Е-ИЗДАНИЯ


ЦПО "МАРТИЛЕН ФМ" - FACEBOOK.

ЦПО "МАРТИЛЕН ФМ" - FACEBOOK

ЦПО "МАРТИЛЕН ФМ" - TWITTER

ЦПО "МАРТИЛЕН ФМ" - GOOGLE+

ЦПО "МАРТИЛЕН ФМ" - YOUTUBE


ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС

ДИРЕКЦИЯ „СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И МЕЖДУНАРОДНИ 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ" КЪМ МОМН


АМЕРИКАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА В БЪЛГАРИЯ


БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОРТАЛ
  

СТАТИСТИЧЕСКИ ПОРТАЛ 

ВЕСТНИК КАПИТАЛ 

ВЕСТНИК ДНЕВНИК 

ВЕСТНИК ПАРИ 

INVESTOR  

НИСИМ   

AMAZON 

BARNES AND NOBLE 

BOOKTRADING
Интернет връзки