22 Октомври 2010

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ОНЛАЙН ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО!1. Каква компютърна програма ми е нужна, за да ползвам онлайн системата на сайта ?

За да ползвате онлайн системата на на сайта за обучение Ви е нужен единствено Officе пакет, а за Видео връзката по Скайп (skype) Ви е нужна камера и скайп акаунт.

2. За кои професии се предлага професионално онлайн обучение ?

Предлагаме онлайн обучение за следните професии: 

  •  "Оперативен счетоводител" 
  •  "Продавач - консултант"
  •  "Офис секретар"
  •  "Организатор на туристическа агентска дейност"
  •  "Данъчен и митнически посредник"

Предлагаме и професионално онлайн обучение за Част от професията:

• "Оперативен счетоводител"
• "Бюджетно счетоводство"
• "Счетоводство на фирмата"
• "Застрахователно и Осигурително счетоводство"
• "Организатор на туристическата агентска дейност"

3. Каква е минималната продължителност на онлайн курсовете ?

Няма минимална продължителност на курсовете. Всеки, който се чувства готов да се яви на Изпит преди да е изтекъл препоръчителният период за обучение може да го направи, когато поиска. Препоръчителното обучение е максималното допустимо време за Вашето обучение.
Онлайн системата съдържа всички необходими учебни материали, както и тестове за явяване на изпит по съответната специалност.

4. Какво представляват онлайн материалите ?

Онлайн материалите са разработени от екипа на
ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН по Учебни планове и Учебни програми за съответната професионална квалификация.

5. Свидетелството за професионална квалификация, което се издава от ЦПО МАРТИЛЕН ФМ, важи ли при кандидатстване за работа ?

 Да, то удостоверява Вашата професионална квалификация.

6. Свидетелството важи ли и в целия Европейски съюз ?

Да, то важи в целия Европейски съюз, когато към него е приложен EUROPASS, за който се заплаща допълнително.

7. Има ли възрастово ограничение за участие в някои от курсовете ?

Според закона за образованието, участниците в Курсовете трябва да имат навършени 16 години.

8. Колко души трябва да има, за да се образува група за традиционно обучение ?

На всеки един от предложените продукти са записани препоръчителния брой курсисти, които могат да образуват група. При желание за записване на цяла група за Фирмено обучение, моля свържете се с Нас допълнително, за да обсъдим вашите специфичните изисквания и нашите възможности.

9. Ако съм се записал за един курс, мога ли в същото време да се запиша и за друг ?

Можете да запишете няколко Курса едновременно, при положение, че отговаряте на предварителните условия за обучение.

10. Ако притежавам диплома за средно образование от СОУ, може ли да се запиша в курс за професионална квалификация - част  от професията ?

Да, можете да се запишете, независимо каква специалност и училище сте завършили.

11. Мога ли да взема ускорен курс по някоя от дисциплините ?

Може да вземете всеки един Курс ускорено, стига да усвоите материала и да успеете да си вземете всички необходими изпити.

12. Къде мога да се запозная с "Общите условия" за обучение и работа с платената интернет платформа ?

Моля, преди да изпратите Вашето Заявление, запознайте се подробно със стандартните "Общи условия" за обучение. За повече информация, моля натиснете прикаченият файл тук.

13. За явяване на финален (държавен) изпит необходимо ли е да подавам допълнителни документи ?

Единствено е необходимо да заплатите съответната такса за явяване на финален (държавен) изпит, както и да ни изпратите ваша снимка - паспортен формат, която да приложим при издаването на Вашия СЕРТИФИКАТ.ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „МАРТИЛЕН ФМ“ притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.