22 Октомври 2010

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО!1. Каква компютърна програма ми е нужна, за да ползвам онлайн системата ?

За да ползвате онлайн системата на обучение Ви е нужен единствено Officе пакет, а за видео връзката по скайп Ви е нужна камера и скайп акаунт.

2. За кои професии се предлага онлайн обучение ?

Предлагаме онлайн обучение за следните професии: 

  •  Оперативен счетоводител ; 
  •  Продавач - консултант ;
  •  Офис секретар ;
  •  Организатор на туристическа агентска дейност ;
  •  Данъчен и митнически посредник;

Предлагаме онлайн обучение за част от професията:

- Оперативен счетоводител;
- Бюджетно счетоводство ;
- Счетоводство на фирмата ;
- Застрахователно и Осигурително счетоводство.
- Организатор на туристическата агентска дейност

3. Каква е минималната продължителност на онлайн курсовете ?

Онлайн системата съдържа всички необходими учебни материали, както и тестове за явяване на изпит по съответната специалност. Няма минимална продължителност на курсовете. Всеки, който се чувства готов да се яви на изпит преди да е изтекъл препоръчителният период за обучение може да го направи, когато поиска. Препоръчителното обучение е максималното допустимо време за Вашето обучение.


4. Какво представляват онлайн материалите ?

Онлайн материалите са разработени от екипа на
Издателство "Мартилен" по Учебни планове и Учебни програми, одобрени от МОН за съответната професионална квалификация.

5. Свидетелството за професионална квалификация, което се издава от МАРТИЛЕН ФМ, важи ли при кандидатстване за работа ?

 Да, то удостоверява Вашата професионална квалификация.

6. Свидетелството важи ли и извън Република България ?

Да, то важи и в Европейската общност, когато към него е приложен Europass, за който се заплаща допълнително.

7. Има ли възрастово ограничение за участие в някои от курсовете ?

Според закона за образованието, участниците в курсовете трябва да имат навършени 16 години.

8. Колко души трябва да има, за да се образува група за традиционно обучение ?

На всеки един от предложените продукти са записани препоръчителния брой курсисти.

9. Ако съм се записал за един курс, мога ли в същото време да се запиша и за друг ?

Може при положение, че отговаряте на предварителните условия.

10. Ако притежавам диплома за средно образование от СОУ, може ли да се запиша в курс за професионална квалификация - част  от професията ?

Да


11. Мога ли да взема ускорен курс по някоя от дисциплините ?

Може, стига да усвоите материала и да успеете да си вземете всички необходими изпити.

12. За явяване на Държавен изпит необходимо ли е да подавам допълнителни документи?

Единствено е необходимо да заплатите съответната такса за явяване на държавен изпит, както и да ни изпратите ваша снимка - паспортен формат, която да приложим при издаването на Вашия СЕРТИФИКАТ.


13. Има ли "Общи Условия" за обучение с Платената интернет платформата на Център за Професионално Обучение "МАРТИЛЕН ФМ"?

Моля, преди да изпратите Вашето Заявление и да започнете избраното от Вас обучение да се запознаете подробно със стандартните "ОБЩИ УСЛОВИЯ" за ползване на платформата на ЦПО "МАРТИЛЕН ФМ" - Виж повече тук!


Центърът за професионално обучение към Сдружение „МАРТИЛЕН ФМ“ е създаден през 2007 г. в гр. София. Притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.