22 Октомври 2010

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕначини на плащане:


• Плащане по банков път

след като изпратите вашето "заявление" и бъдете одобрени за професионален курс на обучение, на вашият "e-mail" ще ви изпратим банковата ни сметка за заплащане на съответния курс на обучение.


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „МАРТИЛЕН ФМ“ притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.