18 Август 2010

ДОБРЕ ДОШЛИ В ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СДРУЖЕНИЕ "МАРТИЛЕН ФМ"!

ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ОНЛАЙН ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО!

мартилен фмКАКВО ЩЕ ОТКРИЕТЕ ПРИ НАС, КОЕТО Е УНИКАЛНО И ПОЛЕЗНО ЗА ВАС?

Професионалното онлайн обучение включва онлайн учебници и онлайн изпитни тестове и задачи, видео и skype комуникации, както и упражнения, които правят възможна интерактивна работата между обучаеми и преподаватели.

Изберете Вашия Онлайн Курс, лицензиран от НАПОО - виж повече тук!


В този интернет сайт имате уникална възможност да изберете Професионален онлайн курс и да се обучавате самостоятелно, лесно и практично по всяко време и от всяко място, от Вашият дом или работно място. 

Онлайн обучението, което предлагаме е изцяло електронно, само с един присъствен ден за полагане на Изпит. Продължителността на обучението е препоръчителна - максимално 9 месеца, а Вие можете да се дипломирате по Ваше желание по-бързо, стига това да е достатъчно, за да усвоите учебния материал и да положите необходимите изпити.

Този продукт е изключително подходящ за хора, които ценят своето време, нямат физическа възможност да бъдат редовни ученици!

Онлайн Обучението е равнопоставено на редовната форма на обучение по отношение на издаваната Диплома!

Сдружение "МАРТИЛЕН ФМ" предлага също така дистанционно и традиционно обучение. Те са предназначени основно за групови или фирмени обучения на персонал - препоръчителен брой участници между 3 и 15 курсисти. За допълнителна информация вижте секции Дистанционно обучение и Традиционно обучение.

В зависимост от професионалното обучение, след полагане на съответните изпити, Сдружение "МАРТИЛЕН ФМ" ще удостовери Вашето успешно завършване с:

• ДИПЛОМА:
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

• ДИПЛОМА:
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВТОРА ИЛИ ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ,
лицензирани от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ЦПО "МАРТИЛЕН ФМ" има право да издава допълнително EUROPASS ПРИЛОЖЕНИЕ към Свидетелството за трета степен на професионална квалификация, което важи в цялата Европейска общност - EU!

Професионалното онлайн обучение
ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ - ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ!

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Трета степен на професионална квалификация
- Виж повече


ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ
Втора степен на професионална квалификация
- Виж повече


ОФИС СЕКРЕТАР
Втора степен на професионална квалификация
- Виж повече


ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ
Трета степен на професионална квалификация
- Виж повече


ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК
Втора степен на професионална квалификация
- Виж повече


 Професионалното онлайн обучение


Центърът за професионално обучение към Сдружение „МАРТИЛЕН ФМ“ е създаден през 2007 г. в гр. София. Притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.